Dokumentation av projekt

Projekt som beviljats stöd under 2014, 2015, 2016 och 2017.

Redovisningen ska skickas in senast två månader efter projektets slutdatum. För exakt datum, se de villkor du fick via mail när stödet betalades ut.

Skicka in hela redovisningen till: dokumentation@musikverket.se Filer som är för stora för mejl skickas via WetransferGoogle Drive, Dropbox, Sprend eller motsvarande tjänst.

Ekonomisk och statistisk redovisning

 • Redovisning av projektets intäkter, utgifter och resultat. Redovisningen ska tydligt visa användning och utfall av det ekonomiska stödet från Musikverket. Utgå från budgeten i ansökan och gör en ny kolumn för utfall.
  – Om projektet har fått finansiering från flera parter, tänk på att tydligt redovisa vad stödet från just Musikverket har använts till.
 • Om projektet har beviljats 300 000 kronor eller mer i stöd ska räkenskaperna intygas av revisor eller redovisningskonsult. Obs detta är ej samma som en komplett revision av auktoriserad revisor.
 • Publiksiffror i de fall projektet genererat publika föreställningar.
 • Antal kvinnor/män som ingått i projektgruppen.
 • Antal kvinnor/män som medverkat i projektet.
 • Redovisning av geografiskt område där huvuddelen av projektet har genomförts (län/land).

Media

 • Minst tre valfria bilder från projektets genomförande.
  – Format för bild: .jpg eller .png
 • Om projektet genererat klingande resultat: minst tre minuter inspelat ljud och/eller film.
  – Format för ljud: .mp3
  – Format för film: .mov eller .mp4
 • Exempel på hur det framgått att projektet stöttats av Musikverket.
 • Publiksiffror i de fall projektet genererat publika föreställningar.
 • Eventuella artiklar, urklipp, trycksaker, etc, om projektet har genererat det.

Projektberättelse

I projektberättelsen beskriver du i löpande text hur projektet har gått. Skriv om både det som fungerat bra och det som fungerat mindre bra. Texten ska innehålla följande sektioner/rubriker:

 • Summering av projektet.
 • Genomförande och utfall i relation till målen i ansökan.
 • Tre lärdomar och tre svårigheter från projektets gång.
 • Eventuella förändringar i projektet eller av projektets förutsättningar.
 • Hur har projektet påverkat er organisation/verksamhet?
 • Har du/ni arbetat internationellt? Om ja, i så fall hur?
 • Hur kommer projektet eller erfarenheter ni har gjort leva vidare efter projektets slutdatum?
 • Övriga uppgifter som ni anser vara av särskild relevans.

Musikverket kan vi behov kräva in:

 • Räkenskaperna i sin helhet.
 • Intyg från auktoriserad revisor.

Kommentarer