Dokumentation av projekt beviljade 2013:2

Dokumentation ska skickas in senast två månader efter projektets slutdatum. För exakt datum, se dina projektvillkor.

Dokumentationen ska mejlas till: dokumentation@musikverket.se

Ekonomisk och statistisk redovisning

 • Ekonomisk redovisning av projektets intäkter, kostnader och resultat som tydligt visar användning och utfall av det ekonomiska stödet från Musikverket i relation till budgeten i ansökan.
  – Om projektet har fått finansiering från flera parter, tänk på att tydligt redovisa vad stödet från just Musikverket har använts till.
  – Räkenskaperna i sin helhet ska lämnas in vid begäran.
  – Om projektet har beviljats 300 000 kronor eller mer i stöd krävs bestyrkande av projektets räkenskaper från revisor eller redovisningskonsult. Om det anses nödvändigt kan Musikverket komma att kräva intyg från godkänd eller auktoriserad revisor.
 • Publiksiffror i de fall projektet genererat publika föreställningar.
 • Antal kvinnor/män som ingått i projektgruppen.
 • Antal kvinnor/män som medverkat i projektet.
 • Var har huvuddelen av projektet genomförts (län/land)?

Media

 • Minst tre valfria bilder från projektets genomförande.
  – Format för bild: .jpg eller .png
 • Minst tre minuter inspelat ljud och/eller film.
  – Format för ljud: .mp3
  – Format för film: .mov eller .mp4
 •  Exempel på hur det framgått att projektet stöttats av Musikverket.
 • Publiksiffror i de fall projektet genererat publika föreställningar.
 • Eventuella artiklar, urklipp, trycksaker, etc, om projektet har genererat det.

Projektberättelse (löpande text)

 • Kortfattad summering av projektet.
 • Genomförande och utfall av projektet i relation till uppsatta mål i ansökan.
 • Exempel på tre lärdomar och tre svårigheter från projektets gång.
 • Redogör för eventuella förändringar i projektet eller av projektets förutsättningar.
 • Hur har projektet påverkat er organisation/verksamhet?
 • Har du/ni arbetat internationellt? Om ja, i så fall hur?
 • Hur kommer projektet eller erfarenheter ni har gjort leva vidare efter projektets slutdatum?
 • Övriga uppgifter som projektägaren anser vara av särskild relevans.

Kommentarer

 

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.