Tenoren Erland Hagegård och pianisten Staffan Scheja

Tenoren Erland Hagegård och pianisten Staffan Scheja tolkar Ture Rangström. 

Dikten central för Ture Rangström

Orden var det som födde Ture Rangströms intresse för musiken. Nu återutger Caprice Records ett album med Rangström-tolkningar från tidigt 80-tal.

Som många svenska tonsättare före honom började även Ture Rangströms att komponera sånger. De starkaste drivkrafterna till att det blev så är flera. För det första: att dikten var en avgörande inspirationskälla. Så här beskrev han det själv 1940:

”Kanske rent av mitt intresse för musiken föddes av dikten, ty det var just o r d e t, det brinnande diktarordet, som satte igång min obevekliga åtrå att komponera”

Nu återutger Caprice Records Ture Rangströms Sånger digitalt. Två internationellt välkända artister, tenoren Erland Hagegård och pianisten Staffan Scheja tolkar arton sånger av Ture Rangström. Nio av dessa gavs på detta album ut för första gången. Här klingar verk som är centrala i Rangströms skapande. Ordens och versernas andning, fras och rytm går igen i hans musik – den bärs upp av språkets bildvärld och känslobottnar. Hans egna dikter har ofta en prägel av myt och besvärjelse.

Läs mer om Sånger
Lyssna på SångerSpotify, Deezer eller köp i iTunes