Riksting för västerländsk konstmusik hålls den 5 april.

Riksting för västerländsk konstmusik hålls den 5 april. 

Dags för #riksting17

Vilken roll har konstmusiken i samhället? Snart är det dags för det andra rikstinget för västerländsk konstmusik.

5 april hålls det andra rikstinget för västerländsk konstmusik i Sverige. Förra årets riksting fick stort genomslag och väckte debatt om konstmusikens position och utveckling och förhoppningen är att kunna utveckla debatten ytterligare. Rikstinget arrangeras av Berwaldhallen, Musikaliska akademien och Svensk scenkonst.

Alice Bah Kuhnke inleder ett samtal om kulturskoleutredningen, med parter från Kulturskolerådet, musikhögskolorna och Berwaldhallen. Musikverkets generaldirektör Stina Westerberg och Veronica Lamppa Lönnbro, enhetschef Kulturrådet, presenterar sitt arbete för en mer jämställd orkesterrepertoar.

Under rikstinget som pågår hela dagen lyfts även frågor kring konstmusiken i svenska kyrkan, musikens kraft i samhället och vad som har hänt sedan förra årets riksting. Flera goda exempel på konstmusikprojekt lyfts också fram. Radiokören sjunger och dagen avslutas med en konsert med Sveriges Radios symfoniorkester.

Mer information och program. Anmäl dig senast 28 mars.