Foto: Miki Anagrius

Foto: Miki Anagrius 

Ansökningsomgång 2017:1 öppen

En ny ansökningsomgång för det fria professionella musiklivet öppnar i dag, 13 februari. Denna gång med tre kategorier av projekt – samarbeten, internationella utbyten och utvecklingsprojekt.

Musikverkets stöd går till samarbetsprojekt initierade av det fria professionella musiklivet. Projekten ska drivas av professionella fria musikaktörer i samarbete med andra konstnärliga utövare, institutioner och organisationer. Målsättningen med projekten ska vara musikalisk produktion av hög konstnärlig kvalitet med ett publikt perspektiv.

Projekt som får stöd ska bidra till förnyelse och utveckling av det fria musiklivet, berika kulturutbudet i Sverige samt vara av nationellt intresse.

Det fria musiklivet utgörs av enskilda musikskapare, musikgrupper och organisationer som verkar utanför de offentligt finansierade institutionerna.

Flera typer av projekt

Projekt som kan söka stöd:

  • Samarbeten

Ett samarbetsprojekt på bestämd tid mellan fri musiker eller grupp och till exempel en arrangör, institution eller organisation med en scen (konserthus, kulturhus, klubb eller liknande). Syftet med samarbetet ska vara att skapa en produktion – där musiken spelar en central roll. Obs: Musikverket ger ej stöd till projekt vars enda huvudsyfte är beställningsverk och/eller uruppförande.

För samarbetsprojekt går det att söka 50 000–2 miljoner kronor

  • Internationellt utbyte

Utbytesprojekt med internationell part – med publik del både i Sverige och i samarbetslandet/-länderna – söks av fri musiker/grupp/musikskapare, gärna i samarbete med verksamhet med en scen. Utbytet ska ha som ändamål att skapa relationer och bidra till konstnärlig utveckling. Visst turnerande kan ingå i projektet men ska inte vara ansökans huvudsyfte.

För projekt med internationella utbyten går det att söka 50 000–2 miljoner kronor.

  • Utvecklingsprojekt

Riktar sig till musikprojekt med eller utan samarbetspart, initierat av aktör från det fria musiklivet. Projektet ska ha som huvudsyfte att utforska eller utveckla musik eller etablera kontakt med potentiella framtida samarbetsparter. Projektet ska helst innehålla ett publikt perspektiv. Sökande som inte blivit beviljade stöd från Musikverket tidigare prioriteras.

För utvecklingsprojekt går det att söka 50 000–100 000 kronor.

Öppen till 7 mars

Ansökningsomgången är öppen fram till 7 mars klockan 23.59.

Läs kriterierna för ansökningsomgång 2017:1
Ansök här