Ansökningskriterier

Syftet med Musikverkets bidrag är att främja ett varierat musikaliskt utbud i hela landet som präglas av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet. Vid fördelning av bidrag ska det fria musiklivet, musikalisk mångfald och barn- och ungdomsperspektiv prioriteras. Utöver detta ska Musikverket integrera jämställdhets- och mångfaldsperspektiv samt bidra till internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete i sin verksamhet.

Projekt som beviljas bidrag av Musikverket ska:

 • Ha minst en samarbetspart
 • Kunna uppvisa ekonomisk insats från annan part än Musikverket
 • Resultera i ett eller flera publika möten
 • Vara av professionell art, kulturpolitisk betydelse och nationellt intresse

Musikverkets bidrag kan inte gå till:

 • Projekt som har svenska gruppers turnéverksamhet som huvudsakligt syfte
 • Projekt som har fonogram- eller filmproduktion som huvudsakligt syfte
 • Projekt som har kompositionsarbete, beställningsverk eller uruppförande som huvudsakligt syfte
 • Löpande verksamhet
 • Inventarier
 • Utbildning eller forskning
 • Tävlingar eller utmärkelser

Fullständig ansökan, inklusive obligatoriska bilagor, görs via Musikverkets e-tjänst och ska vara Musikverket tillhanda senast klockan 23.59 sista ansökningsdag. För sent inkomna eller ofullständiga ansökningar kommer att avvisas. Vi kan inte garantera support efter klockan 12.00 sista ansökningsdagen. Ansök därför i god tid.

Exempel på ansökningsformulär

Information om aktuella och kommande ansökningsomgångar.