" "

ISPA Fellowship Program 

Ansökan öppen för ISPA Fellowship Program

Två platser går nu att söka för ISPA Swedish Fellowship Program 2020–2022.

ISPA – International Society for Performing Arts – är ett internationellt nätverk som samlar över 400 medlemmar från drygt 50 länder med målet att främja globalt utbyte och utveckling inom scenkonstområdet. Som ett led i arbetet anordnar ISPA detta ledarskapsprogram. Programmet, som finansieras av Musikverket, är ämnat för producenter och projektledare som är yrkesverksamma inom den svenska scenkonsten och musiklivet. Satsningen ska ge ökad kunskap och bättre verktyg för långsiktiga internationella samarbeten, i och utanför Sverige. Mer information finns här.

Två svenska scenkonstproducenter får under 2020–2022 möjlighet att närvara vid ISPA:s kongresser, delta i utbildningar i anslutning till kongresserna samt ingå i ISPAs nätverk med producenter och projektledare från hela världen. Ansökan är öppen till onsdag 12 juni kl 23:00 och görs på engelska på ISPA:s hemsida.

Ansök här