Foto: Miki Anagrius

Foto: Miki Anagrius 

359 sökte stöd

Ansökningsomgången 2017:1 är nu stängd. Vilka som beviljas stöd får vi veta i slutet av april.

13 februari till 7 mars kunde det fria musiklivet söka projektstöd från Musikverket. Av de 359 projekt som ansökt är 166 samarbetsprojekt, 84 internationella utbytesprojekt och 109 utvecklingsprojekt.

Besked om vilka som beviljas stöd publiceras på Musikverkets webbplats i slutet av april.