Klåjnklådan på förskoleturné. Foto: Lilian Henriksson 

250 barn har mött Klåjnklådan

Klåjnklådan är en pedagogisk koffert full med musik. Under 2016 har den varit på turné och mött 250 barn på asylboenden och förskolor.

Klåjnklådan har anor från 70-talet då Rikskonserter och Musikmuseet skapade musiklådan. Numer tillhör den Scenkonstmuseet som både hyr ut lådan och håller i workshopar kring den för barn. Under 2016 har lådan och museets pedagoger besökt förskolor och asylboenden och mött cirka 250 barn och nästan lika många vuxna.

Besöken på asylboenden är ett samarbete med Rädda barnen där Klåjnklåde-workshoppar med två pedagoger erbjöds. Workshopparna riktade sig främst till barn i förskoleåldern och deras föräldrar, men barn upp till tolvårsåldern slöt upp och ville delta. Även ungdomar och vuxna samlades för att lyssna.

Med musiken som språk

Barnen som deltog lever ofta med erfarenheter av krig och traumatiska minnen från flykten. Att få bara vara barn och upptäcka skapande och musik var ett uppskattat avbrott i vardagen på boendet. Pedagogerna som höll workshopparna kan berätta om glädjefyllda möten.

– Musiken är navet i mötet, där är det lätt att mötas då språket inte är gemensamt. Efter att ha spelat tillsammans känns det som att det skett ett verkligt möte, även om vi inte pratat så mycket. Barnen får skapa något vackert tillsammans och samtidigt göra något roligt, berättar Kajsa Dahlström.

Läs hela intervjun med Kajsa Dahlström, pedagog på Scenkonstmuseet som har turnerat med Klåjnklådan.