" "

Foto: Jonas André/Musikverket 

16 miljoner till 78 projekt

En opera om Palmemordet, VR och scenkonst, flytande scener, festivaler, klimatsorg och förbjuden musik. Här är projekten som beviljas bidrag i årets första ansökningsomgång!

78 projekt får dela på nästan 16 miljoner kronor i ansökningsomgång 2021:1. Ett år med coronapandemin har påverkat ansökningsomgången – dels genom stort digitalt fokus i projekten, dels genom mängden ansökningar.

– I vårens omgång var det något färre ansökningar än normalt, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på de problem som pandemin inneburit för musiklivet. Med tanke på detta är det ändå glädjande att notera den stora kreativitet och konstnärliga nivå som trots allt genomsyrar ansökningarna. Vi noterar också med glädje att en tydlig jämställdhet märks i denna ansökningsomgång, säger Magnus Gustafsson, ordförande i Musikverkets konstnärliga råd.

Hela listan över beviljade projekt

Ansökningsomgången i siffror

  • 78 projekt har beviljats stöd
  • Totalt betalas 15 967 745 kronor ut
  • Av de beviljade ansökningarna riktar sig 21 projekt primärt till barn och unga
  • 130 ansökningar har kommit in från projektägare som inte tidigare sökt projektbidrag från Musikverket
  • Det konstnärliga rådet har prövat 182 ansökningar med ett sammanlagt sökt belopp om 44 076 859 kronor