" "

Foto: Jonas André/Musikverket 

142 sökte bidrag

Ansökningsomgången 2018:2 är nu stängd. Vilka som beviljas stöd blir klart i november.

20 augusti till 10 september kunde det fria musiklivet söka projektbidrag från Musikverket. 142 projekt sökte sammanlagt drygt 41 miljoner kronor.

Beslut om bidragen fattas av Musikverkets konstnärliga råd. Besked om vilka projekt som beviljas bidrag publiceras på Musikverkets webbplats i slutet av november.