" "

Foto: Jonas André/Musikverket 

11 miljoner till 53 projekt

En föreställning i skogen, ett svenskt-grekiskt utbytesprojekt, en science fiction-opera, heavy metal som förändrar machokulturen och dragspelsmusik utan dragspel. Det är några av projekten som beviljas bidrag i höstens ansökningsomgång.

53 projekt får dela på nästan 11 miljoner kronor i ansökningsomgång 2018:2.

– Det är glädjande att allt fler som beviljats bidrag får det för första gången denna ansökningsomgång. Vi noterar också att många festivaler återkommer med ansökningar som snarare liknar verksamhetsstöd, vilket Musikverkets bidrag inte kan stötta, säger Lennart Strömbäck, ordförande för Musikverkets konstnärliga råd.

Hela listan över beviljade projekt 

  • 53 projekt har beviljats bidrag
  • Totalt betalas 10 832 642 kronor ut
  • 142 projekt ansökte om totalt 40 740 745 kronor

Utöver de 53 beviljade projekten beslutade Musikverkets konstnärliga råd att bevilja Export Music Sweden stöd för internationell kontaktförmedling för det fria musiklivet.