Paketpris på Svenska låtar!

Folkmusiksamlingen Svenska Låtar utgör med sina 24 volymer det stora standardverket inom svensk folkmusik. Geografiskt omfattar utgåvorna så gott som samtliga svenska landskap och innehåller tusentals folkmusiklåtar, i första hand instrumentala. Svenska Låtar är resultatet av ett omfattande insamlingsarbete i det som hette Folkmusikkommissionens regi. De 24 notutgåvorna gavs för första gången ut i tryck mellan åren 1922 och 1940, och är än idag en viktig inspirations- och kunskapskälla för nya generationer folkmusiker.

Svenska låtar. Foto: Jonas André

Svenska låtar. Foto: Jonas André

Sedan ett antal år föreligger hela Svenska Låtar i nytryck av Svenskt visarkiv. Nu erbjuder Visarkivet ett förmånligt paketpris om endast 2500 kronor för den som vill ha hela samlingen i sin ägo. Böckerna kan köpas över disk i vår expedition eller beställas via mejl (porto tillkommer vid postorder): visarkivet@musikverket.se. Glöm inte att uppge namn och adress.

Folkmusikkommissionens dokumentationsarbete av svensk folkmusik är dock ännu mera omfattande än det material som publicerades i den tryckta utgåvan av Svenska Låtar. Folkmusikkommissionens arkiv finns i sin helhet publicerat online på Visarkivets webbplats. Här går det att förkovra sig ytterligare i notuppteckningar av folkmusik från hela Sverige.