Forskningsprojekt presenteras i Baltic Worlds

I en artikel i den just utkomna volym 3–4 av tidskriften Baltic Worlds presenteras material från Visarkivsmedarbetaren Anders Hammarlunds forskningsprojekt Gestaltning, identitet, integration. Bidraget handlar om den tysk-judiska kulturen i 1800-talets Preussen och dess betydelse för framväxten av den moderna kulturvetenskapen. Hammarlunds forskningsrapport ”A Prayer for Modernity” utkommer under våren 2013.