Täpp Jenny Nylander ny riksspelman

Varje år sedan 1933 arrangerar Svenska folkdansringen Zornmärkesuppspelningar. Spelmän framför några låtar inför en jury, som bedömer uppspelningen och kan tilldela spelmannen olika utmärkelser, där erhållet silvermärke även ger den uppspelande rätten att kalla sig riksspelman. Sedan 1933 har ca 750 manliga och kvinnliga spelmän erövrat Zornmärket i silver och således blivit riksspelmän. Svenskt visarkiv har dokumenterat uppspelningarna sedan 1973.

Zornjuryn 2012. Fr.v. Christina Frohm, Pers Nils Johansson, Jan Burman och Krister Malm.      Foto: Dan Lundberg

Årets evenemang genomförs i Ramnaparken i Borås. Själva uppspelningarna sker i Ramnakyrkan från 1600-talet. Vid uppspelningen spelar man inför en jury som i år bestod av Christina Frohm, Krister Malm, Pers Nils Johansson och Jan Burman.

Till årets uppspelningar, som pågår mellan den 7-12 augusti, har ca 80 spelmän anmält sig. Efter de första två dagarna har endast en spelman passerat nålsögat. Täpp Jenny Nylander från Rättvik kan nu titulera sig riksspelman. Övriga utmärkelser presenteras på Folkdansringens sidor.