Musik och identitet i fokus i Rom

Den 1-7 juli hade IMS (International Musicology Society) sin 19:e världskongress. Denna gång var platsen Rom och Auditorium Parco della Musica. Det övergripande temat var ”musik – kulturer – identitet” och kongressen lockade ca 1000 delegater från hela världen.

Svenskt visarkivs chef, Dan Lundberg, deltog i en panel som diskuterade ”Music, identity and transnationalism” – i panelen ingick även Thomas Solomon (USA/Norge), Adelaida Reyes (USA) och Ellen Koskoff (USA).

 

Den georgiska manskören Rustavi gav en konsert under kongressen