Dragspel

Dragspelet har en betydande plats i 1900-talets svenska kulturhistoria. Att följa dragspelet i Sverige är att följa ett musikinstrument som har haft olika betydelser, förekommit i skilda roller och inom många olika genrer.

 

Dragspelets många historier

Svenskt visarkivs dragspelsmaterial är omfattande och spänner från tidigt 1900-tal och framåt. Här presenteras ett axplock av materialet i form av en kassabok, dragspelsnoter, brev och dragspelsaffischer. Hör unika och outgivna inspelningar med såväl kända som okända dragspelare och läs en kunskapsartikel av Visarkivets Wictor Johansson. Ta del av presentationen.

Ett viktigt och spännande instrument

Det finns goda skäl till att dokumentera och forska i dragspelets historia. Gruppen för svensk dragspelshistoria, ett samarbete mellan Svenskt visarkiv och dåvarande Musik- och teatermuseet (nuvarande Scenkonstmuseet), verkade i början av 2000-talet för bevarandet av kunskap om dragspel som företeelse. Resultatet av arbetet i form av inspelningar, noter och annan dokumentation finns arkiverat i Svenskt visarkiv. Scenkonstmuseet har dessutom stora samlingar av dragspelsinstrument.

Att verka utifrån ett kulturarvsperspektiv innebär att samla och dokumentera både instrument, noter, inspelningar, dokument och minnen för eftervärlden. De ska kunna användas som underlag för musikutövning, forskning, utställningar och annan verksamhet. Under åren 2000–2005 gjordes ett stort antal intervjuer med svenska dragspelare av Rune Gnestadius och Bo Gäfvert för Svenskt visarkivs räkning.