Stöd till musiklivet

Musikverket främjar ett varierat musikaliskt utbud präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet. I uppdraget ingår att ge ekonomiskt stöd till nyskapande samarbetsprojekt i musiklivet. Stödet bidrar till gränsöverskridande möten, konstnärlig förnyelse och långsiktig utveckling – nationellt och internationellt. 

Aktuellt om ansökningar

Konstnärlig utveckling och samarbete

Musikverket fördelar ekonomiskt stöd till samarbetsprojekt som ska stärka det fria musiklivet och ge musikupplevelser av högsta kvalitet för hela Sverige. Projekten ska syfta till fördjupad konstnärlig utveckling och till att skapa relationer nationellt och internationellt.

Aktörer inom det fria musiklivet, organisationer, institutioner och myndigheter kan söka projektstöd.

Musikplattformen är den avdelning inom Musikverket som handlägger det ekonomiska stödet och erbjuder information, sammankoppling av aktörer, rådgivning och återkoppling till beviljade projekt.

ABC för dig som vill söka projektstöd

Nordisk kulturfond, ett samarbete mellan Sverige och övriga nordiska länder, har tagit fram en generell guide för den som vill söka projektstöd. Här finns tips och råd som kan underlätta arbetet med din ansökan

Andra stödgivare

Det finns flera aktörer som stödjer musiklivet i form av stipendier, bidrag och projektstöd. Här listas ett antal stödgivare och en kort beskrivning av deras verksamhet.

Till listan över andra stödgivare

Samspel

Musikverket har gett MAIS, Musikarrangörer i samverkan, ett uppdrag för att skapa bättre samverkansstrukturer för den levande musiken i hela Sverige. Uppdraget kallas Samspel och det ersätter det tidigare uppdraget Nationella turnéstrukturer.

Läs mer om Samspel

Sök stöd

Beslut om stöd

Beslut om vilka projekt som får stöd fattas av Musikverkets konstnärliga råd, som även är rådgivande i strategiska frågor som rör stödet.

I rådet sitter sex ledamöter och en ordförande med omfattande musikalisk expertis och lång erfarenhet av musiklivet:

Lennart Strömbäck (ordförande)
Savannah Agger
Ayesha Quraishi
Juan Romero
Ingmari Pagenkemper
Per Sinding Larsen
Marit Strindlund

 

Beviljade projekt

Flera hundra musiksamarbeten har fått projektstöd från Musikverket. Under Beviljade projekt hittar du listor över samtliga beviljade projekt samt fördjupande presentationer.   

Till Beviljade projekt

Fler delar av Musikverket