Skola

Scenkonstmuseet stängde för ombyggnad 30 mars 2014. I arbetet med att skapa ett nytt museum, som beräknas öppna 2016, kommer museet att vända sig till besökarna för samtal, workshops och andra aktiviteter kring det nya museets verksamhet. Mer information kring hur skolgrupper kommer att kunna bli involverade i det visionära arbetet kommer så småningom att presenteras här på hemsidan.

Scenkonstmuseet. Foto: Miki Anagrius