Donationer

Museet utökar ständigt sina samlingar genom både inköp och donationer. Museets insamlingspolicy har fokus på objekt med anknytning till svenskt dans-, musik- och teaterliv.

Information

Observera att det råder ett generellt utlåns- och nyförvärvsstopp för samlingsföremål till 2016 p g a ombyggnad.

Frågor om instrument eller föremål besvaras i mån av tid och skickas till:
samlingsavdelningen@musikverket.se

För donationer till samlingarna kontakta:

Eva Olandersson, samlingsansvarig.
Telefon: 08-519 554 81
eva.olandersson@musikverket.se

Observera att noter, bilder eller annat arkivmaterial doneras till Musik- och teaterbiblioteket.