Donationer

Museet utökar ständigt sina samlingar genom både inköp och donationer. För att en donation ska vara intressant ska föremålet fylla ett viktigt hål i samlingen eller ha funnits i ett intressant sammanhang. Museet överväger noga om föremålet verkligen hör hemma i samlingarna innan det tas emot.

Information

Observera att det råder ett generellt utlåns- och nyförvärvsstopp för samlingsföremål till 2016 p g a ombyggnad.

Frågor om instrument besvaras i mån av tid och skickas till:
samlingsavdelningen@musikverket.se

För donationer till föremålssamlingarna kontakta:

Eva Olandersson, samlingsansvarig.
Telefon: 08-519 554 81
eva.olandersson@musikverket.se

Peter Gripewall, chef: teater.
Telefon: 08-519 554 26
peter.gripewall@musikverket.se

Observera att noter, bilder eller annat arkivmaterial doneras till Musik- och teaterbiblioteket.