Fler än 6 000 instrument

Scenkonstmuseets instrumentsamling har byggts upp under mer än 100 år och innehåller drygt 6 000 objekt. De äldsta instrumenten är från tidigt 1600-tal men även nytillverkade instrument finns i samlingen. 

Museets instrumentsamling

Konstmusikinstrument från Europa och folkliga nordiska instrument dominerar samlingen, men det finns också en relativt stor samling av utomeuropeiska musikinstrument.  Sedan 1970-talet är också de flesta av Nordiska museets instrument deponerade i Scenkonstmuseets instrumentsamling.

Till instrumenten

Inköp, frågor och utlån

Museets insamlingspolicy har fokus på instrument med anknytning till svenskt musikliv.
Nyförvärv sker genom inköp och donationer.

Föremål lånas endast ut till andra museer.
Scenkonstmuseet åtar sig inte värderingsuppdrag.

Frågor om instrument besvaras i mån av tid och skickas till:
samlingsavdelningen@musikverket.se

Frågor om instrumentsamlingarna och donationer?
Kontakta Eva Olandersson, intendent
Telefon: 08-519  554  81
eva.olandersson@musikverket.se

MIMO

År 2009–2011 deltog museet i EU-projektet MIMO (Musical Instrument Museums Online).
En stor del av instrumenten i de europeiska musikinstrumentsamlingarna finns nu tillgängliga på nätet via kulturportalen EUROPEANA

Samlingar på olika håll

Ansvaret för Scenkonstmuseets arkiv och fotosamlingar ligger numera hos Musik-och teaterbiblioteket.

Folkmusikkommissionens notsamling och museets samling av spelmansböcker är digitaliserade och kan sökas på webben.