Över 100 år med museet

Scenkonstmuseet är ett museum med anor – verksamhetens historia sträcker sig över hundra år tillbaka i tiden. Här är historien om hur dagens interaktiva museum med sina omfattande musik- och teatersamlingar har vuxit fram.

Ett nytt museum föds

Vid den Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stockholm 1897 visades en musik- och teaterutställning i en egen paviljong. Denna tillfälliga utställning blev startskottet för museets över 100 år långa historia.

Musikinstrumentsamlaren Carl Claudius från Danmark,  som hade lånat ut flera musikinstrument till utställningen, och sekreteraren vid Kungl. Teatern Johannes Svanberg, sekreterare för utställningen, kom på tanken att med gemensamma krafter försöka få till stånd ett permanent musik- och teaterhistoriskt museum i Stockholm.

Två år senare blev planerna verklighet. Den 12 mars 1899 grundades Musikhistoriska museet. Med donationer av instrument och föremål från en mängd personer lades grunden till det nybildade museet. 

Läs mer om museets historia