Om Musikverket

Musikverket ska främja ett varierat musikaliskt utbud präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet. Myndigheten ska också bevara, främja och tillgängliggöra teaterns, dansens och musikens kulturarv. 

I Musikverket

  • Musikplattformen som fördelar stöd till samarbetsprojekt i musiklivet
  • Musik- och teaterbiblioteket med stora samlingar av noter och litteratur om musik, teater och dans
  • Scenkonstmuseet med 50 000 föremål som levandegörs både i utställningar och genom pedagogisk verksamhet
  • Svenskt visarkiv med en unik samling av traditionsinspelningar och massor av arkivmaterial inom visor, folkmusik, jazz och inflyttade musiktraditioner
  • Caprice Records med återutgivning ur mer än 40 års inspelningar av klassisk, nutida och elektroakustisk musik, samt jazz, folkmusik, världsmusik och musik för barn
  • Elektronmusikstudion, EMS, med studior och utbildning för tonsättare, en mötesplats och ett utvecklingscentrum för elektronmusik och ljudkonst

Viktiga fokusområden för Musikverket är barn, ungdomar, mångfald och jämställdhet.

Insynsrådet

Insynsrådet tillför insyn, råd och stöd samt bidrar med kunskap och unik kompetens. Uppgiften är också att säkra demokratisk insyn och medborgerligt inflytande. Klicka på namnen nedan för mer information om respektive ledamot.

Sture Carlsson, seniorkonsult
Magnus Gustafsson, vice vd Musik i Syd, chef för Smålands musikarkiv
Ulrica Grubbström, vd och länsmuseichef vid Västerbottens museum
Helena Wessman har lämnat uppdraget som ledamot i insynsrådet, någon efterträdare är ännu inte utsedd.

Ungdomsrådet

Musikverkets ungdomsråd riktar sig mot musik- och teaterintresserade personer mellan 15 och 26 år. Syftet med rådet är att integrera ett ungdomsperspektiv i myndighetens verksamhet, att locka fler yngre användare samt hjälpa dem att ta vara på sina rättigheter inom kulturområdet. I dag består ungdomsrådet av 15 medlemmar. Vill du också vara med? Kontakta Anna Hedar, anna.hedar@musikverk.se.

Viktiga dokument

Konstnärliga rådet

Musikverkets konstnärliga råd prövar frågor om ekonomiskt stöd till musiklivet och är rådgivande i strategiska 
frågor som rör stödet. I rådet sitter åtta ledamöter med omfattande erfarenhet av musiklivet. Klicka på namnen nedan för mer information om respektive ledamot.

Stina Westerberg (ordförande) 
Jan Gradvall
Sofia Jernberg
Alfons Karabuda
Eva Saether
Lennart Strömbäck 
Nadin Al Khalidi
Jesper Nordin
Helene Stureborg