Sök projektstöd

Stöd till samarbetsprojekt i musiklivet som bidrar till konstnärlig förnyelse och långsiktig utveckling, nationellt och internationellt. Alla med koppling till det fria, professionella musiklivet är välkomna att söka. Nästa ansökningsomgång, 2015:1, är öppen mellan den 12 januari och 3 februari 2015.

Vid frågor om hur ansökningen utformas, se Musikverkets ansökningsguide. Mer info om ansökan om projektstöd finns nedan.

Läs igenom informationen nedan innan du ansöker.

Sök projektstöd

Om du blir beviljad stöd