Beviljade projekt 2014:1

Drygt 10 miljoner (10 533 935) kronor till 52 projekt. Så mycket pengar delas ut i ansökningsomgång 2014:1. Beslutet fattades av Musikverkets konstnärliga råd den 19 mars 2014. 

Sammanfattning av beslutet
Lista över samtliga sökande

De beviljade samarbetsprojekten presenteras med projektägare och projektnamn, klicka på respektive projekt för information om beviljad summa samt projektägarens sammanfattning av projektet.

Nationella samarbetsprojekt

Internationella projekt