Beviljade projekt 2013:2

Nära xx miljoner till xx projekt. Så mycket pengar delas ut i Musikplattformens andra ansökningsomgång 2013. Beslutet fattades av Statens musikverks konstnärliga råd den xx yy. 

Samlingsbeslut
Lista över alla sökande

De beviljade samarbetsprojekten presenteras nedan med projektägare samt projektnamn, klicka på respektive projekt för information om beviljad summa samt sammanfattning av projektet.  

Nationella samarbetsprojekt

Internationella projekt