Allt om att söka

Stöd till projekt som syftar till att öka jämställdheten i musiklivet, strategiskt och på lång sikt. Stödet är en del av Statens musikverks jämställdhetsuppdrag från regeringen och arbetet genomförs i samverkan med Kulturrådet och Konstnärsnämnden.

Sök jämställdhetsstöd

Om du blir beviljad stöd