Sven-Erik Bäck i Silverstolpes arkiv

I biblioteket finns en stor mängd arkiv och samlingar efter personer, föreningar och institutioner som verkat på musikens och teaterns område. Observera att ytterligare handskriftsmaterial som inte ingår i dessa arkiv och samlingar finns att söka via bibliotekets not- och brevkataloger. Kontakta Raritetssamlingarna för att beställa fram arkivmaterial, köpa kopior eller få hjälp att hitta i samlingarna.

Gåva 2005/2 från Lennart & Brita Silverstolpe

Se även Sven Erik Bäcks eget arkiv

Autografer (blyerts)

[- for Eliza. För orgel].
När mörker över djupet var. Koralfantasi för barnkör, stråkkvartett, följt, piano o slagverk. Part.
[The transfiguration (Then Jesus took Peter). För blandad kör a cappella]. Part. [de 3 sista takterna saknas]

Kopior av autografer

Den mörka floden Se Du bar ditt kors.
Du bar ditt kors. [Med: Den mörka floden]. Melodist.
I en spegel av stoft. Text: A. Frostenson <1970>. 1975. [För piano? med överlagd text].
Karnevalen i Basel för violin och viola. Part.
[Koraler] Ännu är det tidigt i världen. 1976. Olof Hartman ; Mitt i livet råder död. 1978. Olof Hartman ; Han kommer, han är nära. 1978. Olof Hartman ; Frälsarkrans kastad. 1978.
Anders Frostenson ; Den mörka floden. 1976. Karl-Gustav Hildebrand ; Se, en gåvoflod går fram. 1978. Anders Frostenson. Melodist. [ms.]
Ricercare per S[. P.]. <1983>. [För violoncell]. 2 ex.
[Sentite] Trio i en sats. 1986. [För violin, viola och piano]. Part.
Some day –. Fancy for violin e percussion. 1988. Part.
Stories. Musik för allehanda instrumentgrupper och tape ad, komponerad på uppdrag av Svenska kommunförbundet tillägnad "den kommunala musikskolan 1981". Part.
"time present –" <the story of two violins> for two violins <and their electronically accumulated sounds>. <1975>. Part.
[Vaken för den skull] Motett för 10:e <26:e> söndagen efter Trefaldighet. <"Vaken för den skull". Matt. 25:13>. 1966. [För blandad kör a cappella]. Part.
Ännu är det tidigt i världen. Melodist.

Tryck

Bedjen, och eder skall varda givet. [För blandad kör a cappella]. Part. (Svenska kyrkans diakonistyrelses förl.)
Behold I am making all things new (I heard a loud voice. [För blandad kör a cappella]. Part. (W. Hansen)
Decet for windquintet and stringquintet. <1972>. Part. (Nordiska musikförl.)
Dessa äro de som komma. [För blandad kör a cappella]. Part. (Svenska kyrkans diakonistyrelses förl.)
[Domine memento mei] Motetti pro anno liturgico. Dies mortis Christi. [För blandad kör a cappella]. Part. (W. Hansen)
Favola per clarinetto Sib e batteria grande. Part. (W. Hansen)
- for Eliza. Orgel. (Nordiska musikförl.)
A game around a game. Concerto for strings and percussion. Part. (W. Hansen)
Jesus, tänk på mig. [För blandad kör a cappella]. Part. (Svenska kyrkans diakonistyrelses förl.)
Mörkret skall skilja –, prolog för blandad kör a cappella. Text Östen Sjöstrand <1957>. Part.
Natten är framskriden. [För blandad kör a cappella]. Part. (Svenska kyrkans diakonistyrelses förl.)
Serenade-Sumerki für Streichorchester. Part. (Nordiska musikförl.)
The transfiguration (Then Jesus took Peter). Motet for mixed choir a cappella. Part. (W. Hansen)
Utrannsaka mig. [För blandad kör a cappella]. Part. (Svenska kyrkans diakonistyrelses förl.)
Wither. Sonata in two movements and epilogue for organ. (Nordiska musikförl.)

Diverse

Program etc.

Överfört till Statens ljud- och bildarkiv

Ljudband, 2 st.

Förteckningen upprättad januari 2005 av Anna Lena Holm