Sven-Erik Bäck i Lars Frydéns Arkiv

I biblioteket finns en stor mängd arkiv och samlingar efter personer, föreningar och institutioner som verkat på musikens och teaterns område. Observera att ytterligare handskriftsmaterial som inte ingår i dessa arkiv och samlingar finns att söka via bibliotekets not- och brevkataloger. Kontakta Raritetssamlingarna för att beställa fram arkivmaterial, köpa kopior eller få hjälp att hitta i samlingarna.

Gåva 1997/11

Se även Sven Erik Bäcks eget arkiv

Autografer

Flyttningskantat (Nu så flyttar vi). [För T, viola, viola, glas och kartpapper/blockföjt] Part. [blyertsskiss]
Kanon (Gregorianisches sång). [För 4 stämmor]. [Blyerts] Se även Tee trinken
Karnevalen i Basel för violin och viola. Part., 4 ex. varav 2 i blyerts + 1 vla-st.
Largo. [Melodistämma]. [Blyerts]
Marie. [För stråkkvartett]. St. [ms., med rättelser och tillägg i autogr.]
Poco andante. 1948. [För flöjt, violin, viola och glas]. Part. [blyerts], 2 ex. + 2 st.
[Sats, 3 stämmor]. Part. [blyerts]
"Tee trinken Brot essen ..." [För röst, violin och viola]. Part. [blyerts] + vokalst. Härtill även blyertsskiss, även omfattande "Gregorianisches sång"
Tema Hilding Rosenberg. Variation Sven Erik Bäck. [Melodistämma]
"Utopia" för violin o "ren" synth. Hommage à Lazarus Frydenius ... 1992. Part. [blyerts]

Skisser och avskrifter

Hassler, Schein

Tryck (förlag) och ljuskopior

[Amédée] Musik till Amédée av Ionesco. Komp för sopr/alt-sax, cello, piano-orgel, slagverk samt electrofoni. 1982.
Part."Den mörka floden sprängde sina bräddar ..." 1976. text: Karl-Gustaf Hildebrand. [För SATB]. Part. [fotokopia]
Den stund kommer. Motetter för kyrkoåret. [För SATB]. Part. (Svenska kyrkans diakonistyrelses förl.)
Emmausmässa. Texter av Ylva Eggehorn. (Högalidskyrkan, 1989)
Humlan (Mumlande liten björn). Körpoem för blandad kör och instrument. Till en dikt av Folke Isaksson. 1968. Part. (Wilh. Hansen)
"I en spegel av stoft ...". Anders Frostenson. 1975. [Koral. Fotokopia]
Icke kommer var och en in i himmelriket. Motetter för kyrkoåret. [För SATB]. Part. (Svenska kyrkans diakonistyrelses förl.)
Koraler. (Storkyrkans musikgudstjänst 21 mars s.a.) [Melodistämma med ackordanalys]
[Koraler] 3 häften
Tröstepsalm. Ännu utan ord. [Fotokopia]

Brev

till Lars Frydén:

17/4 1957.
23/4 1957.
3/8 1982.
10/9 1982.
April 1991 (från Puck Bäck)
22/7 1992.

Samt odaterade

Diverse

Broschyrer (bl a med verkförteckning 1989) och program
Foto
Klipp (dödsrunor)

 

Förteckningen upprättad oktober 1997 av Anna Lena Holm