Sällskapet för elektroakustisk musik i Sverige (SEAMS)

I biblioteket finns en stor mängd arkiv och samlingar efter personer, föreningar och institutioner som verkat på musikens och teaterns område. Observera att ytterligare handskriftsmaterial som inte ingår i dessa arkiv och samlingar finns att söka via bibliotekets not- och brevkataloger. Kontakta Raritetssamlingarna för att beställa fram arkivmaterial, köpa kopior eller få hjälp att hitta i samlingarna.

Inledning

Föreningen grundades 1983 under namnet Svenska sektionen av ICEM (International confederation of electroacoustic music). Föreningen bytte 1996 namn till SEAMS (Sällskapet för elektroakustisk musik i Sverige). År 2000 upplöstes banden till internationella ICEM. Föreningen är fortfarande aktiv.

Föreningens syfte är att främja den elektroakustiska musiken och verka för internationellt utbyte.

Arkivet inkom som gåva 2011. Det är placerat i bibliotekets arkivdepå i Gäddviken i Nacka där det är fritt tillgängligt för forskning.

Innehåll

A1 Protokoll

Protokoll med bilagor

Volym 1

1983–2001

Styrelsemöten 1983-2001
Föreningsmöten 1983-2000
Handlingar rörande föreningens bildande

B1 Utgående handlingar

Volym 1

1984–2003

Anslagsansökningar 1984-1991, 1997-2003

2011

Hemsida 2011-08-19

 

Häri även serie D1 och serie L1.

D1 Medlemsmatriklar

1989–1991

Matriklar samt ansökningar om medlemskap.

Förvaras i vol B1:1

E1 Korrespondens

Volym 1

1983–1999

Korrespondens 1983–1999.

Korrespondens med externa organisationer 1985–1993.

F1 Ämnesordnade handlingar

Volym 1

1988–2000

Handlingar rörande internationella ICEM 1988–2000
ICEMs generalförsamling i Stockholm 1991 samt Stockholm Electronic Music Festival 1991

Volym 2

Stadgar
Handlingar rörande Meramis-turnén
Handlingar rörande Fylkingens flyttning 1984-1985
Handlingar rörande konferens om elektroakustisk musik 1985
Övriga handlingar bl.a. Digital studio standards

L1 Tryck

Bulletin och nyhetsbrev 1985-2000, luckor.
Program 1985-2011, luckor.
Lista över verk utgivna på fonogram 1994, 1996.

Förvaras i vol B1:1.

 

Förteckningen upprättad i augusti 2011 av Pär Johansson och Inger Enquist.