Oscar Blom

I biblioteket finns en stor mängd arkiv och samlingar efter personer, föreningar och institutioner som verkat på musikens och teaterns område. Observera att ytterligare handskriftsmaterial som inte ingår i dessa arkiv och samlingar finns att söka via bibliotekets not- och brevkataloger. Kontakta Raritetssamlingarna för att beställa fram arkivmaterial, köpa kopior eller få hjälp att hitta i samlingarna.

Deposition 1932

Autografer

Adagio [a-moll]. Tonstycke för orkester. 1910. Klav. [Ident. med sats 2 i Sonat för piano, A-dur]
Aftonfrid Se Sex Sånger. [Nr 1-3 till text av Stagnelius]
Aftonskyar Se Nio Sånger
Alla mina tankar Se Fem Sånger ... Op. 58
Andakt (Morgonglas och aftonljus). Motett för blandad kör. Part.
Andeviskning Se Sex Sånger. [Nr 1-3 till text av Stagnelius]
Anna Se Nio Sånger
Bagateller. 1894. [No 1, Preludium ; No 2, Pastorale ; No 3, Nocturne ; No 4, Arietta ; No 5, Air Cecilienne med variationer; ofullst.]. [För piano]
Barndomsminne Se [15] Sånger med piano
Bellmaniana. Fantasier för piano. [Blyertsskiss]
Blommorna Se [15] Sånger med piano
Bäcken Se Tolf Sånger
Bärplockerskan Se Sex Sånger.
Bön Se Fem Sånger ... Op. 58
Bönen Se [15] Sånger med piano
Davids 104 psalm (Lofva Herren min själ). [För soli, kör, orkester]. Part. + texthäfte
Det snöar över de döda Se Fyra Sånger ... op. 55
Dröm Se Tolf Sånger
Du ler Se Fridolins visor
Du är mig när Se Sex Sånger ... op. 53
Endast hos dig. [För röst och piano]
Ensamhet Se Tio Sånger ... af Z. Topelius
Enslingen Se Tolf Sånger
Fantasi i Ess dur för orgel.
Fantasie [blyertsändrat till Suite] [e-moll] för orgel.
Fjärran på enslig stig Se Sex Sånger ... op. 53
Folkvisa Se Fem Sånger ... Op. 58
Frid Se Tolf Sånger
Fridolins visor af Erik Axel Karlfedt, 2dra häftet. 1. Du ler. 2. Månhymn vid Lambertsmässan. 3. Jag lefver allena. [För röst och piano] [Nr 1 i blyertsskiss; nr 2 saknas; nr 3 i 2 ex.]
15 Fugor. [För piano]. Härtill blyertsskiss till nr 16
Fågelns visa Se Tio Sånger ... af Z. Topelius
För någon Se Nio Sånger
Försakelsen Se Tio Sånger ... af Z. Topelius
God vind Se Tolf Sånger
Graven Se Sex Sånger. [Nr 1-3 till text av Stagnelius]
Haga Se Fyra Sånger ... op. 55
Hjärtesorg Se Nio Sånger
Här dansar Fridolin. E.A. Karlfeldt. [För röst och piano]. 2 ex., 1 i Ess dur, 1 i en F-dur; även skisser
Höstsol Se Sex Sånger ... op. 53
Jag lever allena Se Fridolins visor
Jorden Se [15] Sånger med piano
Julsång Se Fyra Sånger ... op. 55
Kärlek Se Tolf Sånger
Ett lantligt bröllop Se 5 Scener
Liljan Se [15] Sånger med piano
Lilla sköna Se Nio Sånger
Lindali (Skön Lindali spinner). Ballad af Edvard Blom <Ur diktsamlingen "I brytningstider",...). Komponerad för kör, soloröster och orkester. Part.; klav.
En liten tid Se Tio Sånger ... af Z. Topelius
Ljusa aftonskyar Se Sex Sånger ... op. 53
Längtan Se [15] Sånger med piano
Längtan heter min arfvedel. [För röst och piano]. Ofullst.
Min vän är lik den röda ros Se Nio Sånger
Ett minne Se Sex Sånger. [Nr 1-3 till text av Stagnelius]
Mitt hem Se Tolf Sånger
Morgonpsalm Se Sex Sånger. [Nr 1-3 till text av Stagnelius]
Näktergalen Se [15] Sånger med piano
Ouverture i d moll för stor orkester. Part.; klav.
Preludier mm. [Preludium, A-dur ; Sju små preludier ; Sex korta preludier öfver koralmotiv]. [För piano]
Preludium och fuga öfver motivet c,a,f,f,e <Caffe> komponerad för piano.
På nyårsdagen Se Sex Sånger.
Resignation Se Tolf Sånger
Romans (O vore jag en stjärna) Se Nio Sånger
Romans (Och nattvinden går) Se Fem Sånger ... Op. 58
Rose-Marie Se Tio Sånger ... af Z. Topelius
Saga vid spiseln Se Tio Sånger ... af Z. Topelius
5 Scener från ett landtligt bröllop komponerade för 4ra violiner & piano. Skiss
Serenad Se Sex Sånger ... op. 53
Skogsblommor Se Tolf Sånger
Skogslärkan Se Sex Sånger.
Skogsvisa Se Sex Sånger. [Nr 1-3 till text av Stagnelius]
Skördepolska Se Tio Sånger ... af Z. Topelius
Skövlad lycka Se Tolf Sånger
Snöflingorna Se Tio Sånger ... af Z. Topelius
Sonat för piano [A-dur]. 2 ex., varav 1 def. Se även Adagio
Sonat för violin och piano [h-moll]. 1905. Part. + st.
Sonat-fantasi i e moll för piano.
Sonata fantasia no 1 i Ess dur. 1896. [För piano]
Sonata fantasia no 2 i ciss moll. [För piano]
Spring, vår raska fåle Se Tolf Sånger
Stjärnorna Se [15] Sånger med piano
Stycken för violin och piano. (No 1, Air ; No 2, Arietta ; No 3, Romans). Part.
Suck vid målet Se Sex Sånger.
Suite, e-moll, orgel Se Fantasie
Suite i G dur för piano.
Suite i g moll. [För piano]
Symfoni i C dur. Klav. Part. (endast sats 1)
Fyra Sånger med pianoackompagnement <Fallström> op. 55. [Innehåll: Det snöar öfver de döda (Det mörknar mer och mer) ; Julsång (Julens alla vackra klockor) ; Haga (Svept i vårens skymning) ; Vårstormen (Det hviner i skogen)]
Fem Sånger med pianoackompagnement. Op. 58. [Innehåll: Folkvisa (Det står ett kors) ; Visa (Och fast jag är fjärran) ; Romans (Och nattvinden går) ; Alla mina tankar ; Bön (När morgonsolen)]
Sex Sånger. [För röst och piano]. [Innehåll: Hvila (O döden är en kylig natt). <Heine> ; Till en kyss (Ljufva pant). <R. Burns> ; Skogslärkan (O dröj, du lilla lärka). <R. Burns> ; Bärplockerskan (Hallon, smultron). <Tekla Knös> ; På nyårsdagen (Gå nu med lust). <O. Blom> ; Suck vid målet (Trötta hufvud). <J.O. Wallin>].
Sex Sånger. [Nr 1-3 till text av Stagnelius]. [För röst och piano]. [Innehåll: Andehviskning (Hvi stirrar du med tårar) ; Grafven (För grafven jag ej bäfvar) ; Morgonpsalm (Sig gryningens silfver) ; Aftonfrid (Heliga aftonfrid) ; Ett minne (Jag minns hur hennes namn) ; Skogsvisa (Djupt inni skogens snår)].
Sex Sånger med pianoackompagnement till ord af Daniel Fallström op. 53. [Innehåll: Ljusa aftonskyar; Fjärran på enslig stig ; Under långa vinternätter ; Du är mig när (Bort till din graf) ; Serenad (Du strålar uppå balkongen) ; Höstsol (Vackra milda höst)]
Nio Sånger för en röst och pianoledsagning. [Innehåll: Vidt ut öfver fjord. <R. Burns> ; För någon (En sorg - jag ej). <R. Burns> ; Lilla sköna, lilla ljufva. <R. Burns> ; Anna (Med längtan, Anna). <R. Burns> ; Min vän är lik den röda ros. <R. Burns> ; Hjärtesorg (Uti mitt bröst). <Heine> ; Under granen (Jag hvilar under granen) ; Aftonskyar (Röda, varma skyar) ; Romans (O vore jag en stjärna). <Anna A.>]
Tio Sånger till texter af Z. Topelius, komponerade för sång och piano. [Innehåll: Vintervisa (Vind och hvita vågor) ; Snöflingorna (Myriader fångna) ; Skördepolska (Nu låt sorgen fara) ; Fågelns visa (Där sjöng en fågel) ; Hvad minne de vänta på (De älskliga blyga blommor) ; Försakelsen (På dig jag tänker) ; En liten tid (O, låt mig lefva) ; Saga vid spiseln (Det var en gång) ; Ensamhet (O, vor' jag det minsta) ; Rose-Marie (Ensam i skogen)]
Tolf Sånger. [För röst och piano]. [Innehåll: Skogsblommor (Till högan skog) ; Vaggvisa (Sof min älskling) ; Dröm (Du var min dröm) ; Enslingen (Det skymmer) ; Resignation (Gäckande själ) ; Frid (Hvad gör det) ; Sköflad lycka (En lärka flög) ; Bäcken (Brusa, brusa, brusa bäck) ; Kärlek (Sen, älskling). <Edv. Fredin> ; Spring, vår raska fåle ; God vind (Flyg fram på lätta vingar) ; Mitt hem (Kära, anspråkslösa hem). <Henrik af Trolle>]
[15] Sånger med piano. [Nr 1-7, 13-14 till text av Stagnelius]. [Innehåll: Stjernorna (Se stjernorna) ; Jorden (Hvem skapte dig) ; Liljan (På liljan i dess silfverskrud) ; Bönen (Med bönens kvist) ; Till tron (Kom himladotter) [ofullst.] ; Till dygden (O höga änglarena dygd) ; Återblick på barndomen (Barndomsminnen församlens) ; Till månen (Tankfull går du) ; Blommorna (I leende blommor) [ofullst.] ; Näktergalen (Sköna flicka) ; Hvad är du, kärlek ; Barndomsminne (Tro på en fader) ; Vaggvisa (Lilla Kalle) ; Visa (På dig jag tänker) ; 15. Längtan (Hvadan denna evigt närda trånad) [ofullst.]]
Till dygden Se [15] Sånger med piano
Till en kyss Se Sex Sånger.
Till månen Se [15] Sånger med piano
Till tron Se [15] Sånger med piano
Under granen Se Nio Sånger
Under långa vinternätter Se Sex Sånger ... op. 53
Ur dagboken. Minnen och hågkomster nedtecknade under nattliga timmar. 1909. [För piano]. 2 hft; även skisser
Vaggvisa (Lilla Kalle) Se [15] Sånger med piano
Vaggvisa (Sof min älskling) Se Tolf Sånger
Vad minne de vänta på Se Tio Sånger ... af Z. Topelius
Vad är du kärlek Se [15] Sånger med piano
Vila Se Sex Sånger.
Vintervisa Se Tio Sånger ... af Z. Topelius
Visa (Och fast jag är fjärran) Se Fem Sånger ... Op. 58
Visa (På dig jag tänker) Se [15] Sånger med piano
Visst är du långt härifrån. [För röst och piano]
Vitt ut över fjord Se Nio Sånger
Vårstormen Se Fyra Sånger ... op. 55
Återblick på barndomen Se [15] Sånger med piano
60 kyrkliga körer och motetter komp. för sopr, alt, tenor och bas. 1914. [Innehåll: 1. Söndagsmorgonen (Hör, i fria rymder) ; 2. Hoppet (Välsignade dag) ; 3. Passionspsalm (Han på korset) ; 4. Nyårspsalm (Vårt hjärta lyfta vi) ; 5. Gud är vår starkhet ; 6. Gläd dig, du Kristi brud ; 7. Mitt hem, mitt blifvande hem ; 8. Vak upp, du Kristi brud ; 9. En handsbredd ; 10. Lust är stafven ; 11. Ack, ack, en gång ; 12. Vi nu i tron ; 13. Huru länge, o Herre ; 14. Här är Guds rätta lamm ; 15. Morgonrodna'n mig skall väcka ; 16. När kroppen blir i döden ; 17. På krubbans strå ; 18. Dagens stunder ila ; 19. Den stora hvita här ; 20. O Jakobs fröjd ; 21. Min herde Herren är ; 22. Är Gud i himlen för mig ; 23. O Guds lamm ; 24. Herren af himlen är kommen ; 25. Kom du bedröfvade ; 26. Hvart skall jag fly ; 27. Det spirar i Guds örtagård ; 28. Endast i Gud haf ro ; 29. Till Salems stad ; 30. En gång dö och sedan domen ; 31. Himlens suckande barn ; 32. Vik ej ur mitt hjärta ; 33. Tiden är så kort ; 34. Barmhärtig Fader och Herre ; 35. Min håg från människor ; 36. Jesus allt mitt goda är ; 37. Det höstliga kornet ; 38. Gud välsigne dessa hjärtan ; 39. När lifvet skall upphöra ; 40. Du, af hvars nåd ; 41. Sof mitt enda barn ; 42. När Jesus uti krubban låg ; 43. Vak upp! ty natten är förbi ; 44. I Guds hand jag trygg ; 45. Helige Fader, kom och var oss nära ; 46. Salig den som ödmjukt lefver ; 47. Höj, mänska! höj ur gruset ; 48. Gud, var mig nådig ; 49. Tillkomme ditt rike ; 50. Hvad ljus! ; 51. Ditt verk du både sist och först ; 52. I det djupa, i det höga ; 53. Heligt stilla sjunker sol ; 54. Jesus är min hägnad ; 55. Allt fåfängligt är på jorden ; 56. Hvarför bekymrar du dig ; 57. Statt upp! min älskade ; 58. Hvad intet, intet öga sett ; 59. Gud dig lofvar man i stillhet ; 60. Si huru godt och ljufligt är.]. Part.

Tryck

Krebs, J.L., [Gesamt-Ausgabe der Tonstücke. Orgel. I: Grössere Präludiuen und Fugen, Fantasien, Toccaten etc.]. Werke. Abth. I, Heft 1-11. (Magdeburg, Heinrichshofen), [s.d.]. [Titelbl. saknas]

Förteckningen upprättad i augusti 1990 av Anna Lena Holm.