Jacob Nyvall

I biblioteket finns en stor mängd arkiv och samlingar efter personer, föreningar och institutioner som verkat på musikens och teaterns område. Observera att ytterligare handskriftsmaterial som inte ingår i dessa arkiv och samlingar finns att söka via bibliotekets not- och brevkataloger. Kontakta Raritetssamlingarna för att beställa fram arkivmaterial, köpa kopior eller få hjälp att hitta i samlingarna.

Gåva 1989/21

Autografer

Bekransa mig! E.A. Karlfeldt. Sång till piano.
En blomma (Hon spirade upp). Viktor Rydberg. För en röst till piano. 1916.
En blomma (Hon spirade upp). V. Rydberg. För en röst med piano. 1919.
Blomstervisa (Som liljorna i natten). E.A. Karlfeldt. För sång
och piano. 1915. Brudens utsikter (Långt ofvan de tindrande). O.W. Genander. 1914. [För röst och piano]
Bröllopshymn (Låt denna dag). Paul Nilsson. För sång och orgel. 1956.
Credo (Vi tro på en allsmäktig). För blandade stämmor à capella. 1916.
Credo-psalm enligt Apostolicum (Vi tro på Gud Fader). [För bl kör]
Davids 23 Psalm (Herren är min herde). För solo och kör med piano. 1914.
"Din kärlek, Jesu, gräns ej vet." Orgelkoral. 1952.
Dröm. Studie för piano. 1917.
Drömvisa (Jag vill drömma). J. Nyvall. 1913. [För röst och piano]
Där hemma (De nävervita stammarna). Emil Hagström 1953. [För bl kör]
Elegisk melodi för orgel. 1950.
Ensamhet. Skizz för piano. 1916.
Fantasi, C-dur för orgel. 1950.
Fantasie. 1915. [För piano]
La favola di Nonna Lucia (Sette paio di scarpe). G. Carducci. Canto con piano.
Fest på Skansen (Nordiska vårars vemod). [För unison kör och piano]
Folkvisa (Allt under himmelens fäste). 1914. [För röst och piano]
Folkvisa (Om dagen vid mitt arbete). 1914. [För röst och piano]
Folkvisa (Tänker du, att jag). 1915. [För röst och piano]
Folkvisa (Uti vår hage). 1914. [För röst och piano]
Folkvisa (Vårvindar friska). 1915. [För röst och piano]
Folkvisa. En ungdomssynd för piano. 1915.
Frid (Himlen sig välver). Fritz Sandqvist. 1929. [För röst och piano]
Frihetssång (Frihet är det bästa ting). Thomas Simonsson. [Mel. av] Ragnhild Nyvall. Harm. av J. Nyvall. [För röst och piano]
Frihetssången (Frihet är det bästa ting). c. [För röst och piano]
Frihetssången (Frihet är det bästa ting). e. [För röst och piano]
Frihetssången (Frihet är det bästa ting). g. [För röst och piano]
Förlagsmannavalsen (Vi kan göra vad vi vill). Sång och piano.
Gammal vall-låt från Dalarna. Bearbetning för orgel. 1949.
En gammal vårvisa (Maria, Maria nu stundar). Oscar Levertin. 1917. [För röst och piano]
Gavotte. 1915. [För piano]
Grandet och bjälken (Grandet i din broders öga). Hymn för blandad kör a cappella. Paul Nilsson. 1957.
Grav-kväde för dragbasun med piano. 1915.
Guds frid (Ack, vilken dyrbar frid) Se Kyrie (Herre förbarma dig) [med] Guds frid
Hafsbrus (Hör, vågorna brusa). Tor Hedberg. Sång med piano. 1913.
Hemlängtan (Alltjämt i mitt öra). För en röst med piano. 1917.
Hemma (Lyssnar, lyssnar) Se Två visor i gammal ton
Hemmet (Jag längtar hem). Verner von Heidenstam. 1917. [För röst och piano]
Herre, vänd min väg till dig (Vilsne vandrare). Z. Topelius. [För bl kör]
Hosianna (Görer portarna höga). Gustaf Fröding. [För röst och piano]
röst. 1913.
Hymn på Domssöndagen. a. (En dag skall uppgå). [För bl kör]
Hymn på Domssöndagen. b. (Vart flyr jag). [För bl kör]
Hymn på H. Trefaldighetsdag. (Vi prisa, vi tillbedja dig). [För bl kör]
Hymn på Kyndelsmässodagen. (O Gud, det är en hjärtans). [För bl kör]
Hymn på Midsommardagen. a. (En vänlig grönskas). [För bl kör]
Hymn på Midsommardagen. b. (Naturen åter träder). [För bl kör]
Häggdoft (Solen sken). Frida Landsort. 1914. [För röst och piano]
Höstsång (Solen går ned). Viktor Rydberg. För en röst till piano.
I knoppningstiden (Och vårljumt skiner solen). Ola Hansson. Blandad kör à capella.
I ungdomen (Det glittrar så gnistrande). Gust. Fröding. För en röst till piano. 1914.
Idrottsvisa (Heja, friska grabbar). Justus Elgesberg. [För unison kör och piano]
Ingalill (Inga lilla, Ingalill). Gustaf Fröding. För sång och piano. 1914.
Intermezzo för piano. 1918.
Tre [5] introituspreludier. 1941. [För orgel]
Jag håller af hvarje fagert minne... Anna H-m Preinitz. Sång med piano. 1913. [Oavsl.]
Jag ville sjunga... Bön i juletid. Gunnar Hjort. 1951. [För röst och piano eller orgel. Med:] Nyårssång (O du, som tog oss). Paul Nilsson. 1951. [För röst och orgel]
Jag är icke värdig. Ragnar Tomson. För en röst med piano. 1937.
Jordens oro viker. Wallin. 1933. [För barnkör, obl. violin och orgel]
Julpsalmen (Det brusar av sång). Ragnar Tomson. För en röst med piano eller orgel. 1929.
Jutta kommer till folkungarna (Det red en jungfru). V. von Heidenstam. 1920. [För röst och piano]
Fem koralpreludier. 1914.
Kvartett [stråkar]. 1917. Part. [4 hft, 1 för var sats. Sats 1 omfattar end. början, därefter blyertsskisser. Slutet saknas på sats 3. Sats 4 har även en vlc-st, men i annan version]
Kvintett F-dur för piano, 2 violiner, viola och violoncell. [Sats] I. 1916. Part. + vl II-st.
Kyrie (Herre förbarma dig). För blandade röster à capella. 6 juli 1916.
Kyrie (Herre förbarma dig) [med] Guds frid (Ack, vilken dyrbar frid). För blandade röster à capella. 14 januari 1916.
Lovsång (Dig kläd i helig skrud). 1933. [För bl kör; blyerts]
Lust och längtan. För piano. 1914.
"Lycka ske konungen". Orgelkoral. 1938.
Majkväll (Världen har blivit). Ragnar Jändel. För sång och piano. 1922.
Majnatt (O sommarnatt). J. Nyvall. För en röst (sopran) till piano. 1916.
Meditation. Studie för piano. 1918.
En melodi i moll (Sol i dal). Hjalmar Vallander. Sång med piano. 1913.
Melodie. För piano. 1915.
(Mitt under våldet och vapendånet). III. Sopransolo med orgel [Sats 3 ur större verk ?]
Motett (Gud är vår starkhet). Bl. röster à capella. 1919.
Motett (Kommen till en Fader åter). 1919. [För bl kör]
Motett (Skapa i mig Gud). Bl. kör à capella. 1919.
Natt (Söndagsnatt och söndagsfrid) Se Två visor i gammal ton
Nyårssång Se Jag ville sjunga...
O, du helge Ande, kom! För blandade röster à capella. 1916.
"O, huru ljuvlig är din boning, Herre kär" Orgelkoral Se Tre
orgelkompositioner O salighet. Sven Lidman. Sång och orgel (piano). 1955. [2 ex.]
O vor' jag ett minne... Z. Topelius. För en röst till piano. 1913.
"Om sommaren sköna!" Fjorton pianostycken. 1917.
Tre orgelkompositioner. 1. Preludium, C-dur. 2. "Ära ske Herren" Introduktion och orgelkoral. 3. "O, huru ljuvlig är din boning, Herre kär" Orgelkoral.
"Oss kristna bör tro och besinna". Orgelkoral (canon). 1943.
Paa Fjeldtoppen (Nar Morgenröen luer). 1915. [För röst och piano]
Preludium C-dur. Påsk. En utläggning i orgeltoner. 1936. [2 ex. Se även Tre orgelkompositioner]
Preludium D-dur för orgel.
Preludium, F-dur, för orgel.
Preludium [F-dur; = ovanstående]. 1938. [Med:] Orgelkoral [F-dur]. 1938. [För orgel]
Preludium och fuga, g-moll för orgel. 1941. [Blyerts]
Preludium. [7 stycken; för orgel]
Preludium. [4 stycken; för orgel. Blyerts]
Psaltaren 67 (Gud vare oss nådig). Hymn för 4-stämmig kör à cappella.
Påsk Se Preludium C-dur
Påskhymn (Vak upp, ty natten är förbi). Barnkör och orgel. 1932.
Påskhymn (Vak upp, vak upp, ty natten). 1957. [För röst och piano]
Romans för piano. 1917.
Rondo, piano och violin. 1915. Part.
Rosen i hagen (Gossen såg en liten ros). Goethe. 1918. [För röst och piano]
Rosendröm (Rosen rosen rosendröm). [För röst och piano]
Sagan om Rosalind (Fast morgonvindar strömmar). E.A. Karlfeldt. Sång till piano. 1913.
Sanctus (Helig, helig). För bland. röster à capella. 1916.
Sarabande [F-dur. För piano]
Sarabande [d-moll]. 1914. [För piano]
Sjung! Sjung!. Z. Topelius. Solo och kör med piano. 1914.
Skämtsam fuga för piano. 1916.
Skördefolket dansar om kvällen på ängen (Nu låt sorgen fara). Z. Topelius. 1913. [För röst och piano]
Solskenstid och blomstertid. E.N. Söderberg. För en röst med piano. 1921.
Sommarvisa (Susa, susa sommarvind). E.N. Söderberg. För en röst med piano. 1920.
[Sonat, violin, piano]. Violin-Sonate med piano. 1915. [Part. Sats 1 i 2 ex.; "Sonatsats II" end. 1 ex. Inga ytterligare satser]
Sonatsats. För piano. 1914–1915.
Sov gott mitt barn. [För röst och orgel]
Stilla mitt hjärta! B.E. Malmström. För en röst med piano. 1916.
Stormar (Jag trodde du sov). V. von Heidenstam. För en röst med piano. 1920.
En strandvisa (Är det ljuft). Gust. Fröding. För sång och piano. 1914.
Svanen (Från molnets purpurklädda rand). Johan Ludvig Runeberg. För blandad kör à cappella. 1951.
Sveriges sommar (När kastanjerna blomma). Carl Boberg. Blandad kör à capella.
Sylvias sommartankar (Grönska, vår skog). Z. Topelius. Sång till piano. 1913.
En sång om de röda rosor (Hon gick sig ur jungfruburen). O. Le Moine. 1914. [För röst och piano]
Sång till Sverige (När vårsolen lyser). H.B. [För unison kör och piano]
"Sänd av himlens sol en strimma". Svit för orgel. 1954.
"Till härlighetens land." Fuga och koral för orgel. [1 ex. bläck. 1 ex. blyerts: 1937]
"Till härlighetens land." Preludium, fuga och koral för orgel. 1937.
Trettondagslängtan (Det strålar i öster). Einar Mark. 1929. [För röst och orgel]
"Tryggare kan ingen vara". En liten koralpartita för orgel. 1951. [Ms.]
Tröst (När sorgen komer). Gustaf Fröding. 1914. [För röst och piano]
Två starar ha satt sig... Carl Boberg. Duett för sopran och alt med piano. 1913.
Två stämmor (Gif mig ett strängaspel). E.A. Karlfeldt. För en röst med piano. 1916.
Ungdomssorg (Ack, hur länge). J. Nyman. För sång och piano med obligat violin. 1916.
Vadan och varthän? (När sist jag färdades). Viktor Rydberg. För baryton-solo, kör och piano. Part.
Valse för piano.
Valse scherzando för piano. 1915.
Hvar finns du? (Det borde finnas en). Lydia Stille. Sång till piano för en röst. 1913.
"Var hälsad sköna morgonstund" (Av himlens höjd). Några julpsalmer och sånger. Arrangerade... [För unison barnkör och piano]
Ett verktyg i Herrens hand (Låt mig bli en pil). E. Liedgren. [Endast en sångst.]
Vi prisa Dig. Laudamus-förslag för blandade röster (à capella). 1915.
Via Dolorosa. En passionsfantasi för orgel. 1931.
Två visor i gammal ton. Sång och piano. 1. Hemma (Lyssnar, lyssnar). 2. Natt (Söndagsnatt och söndagsfrid). Ernst Norlind. 1920.
Vågsång (Mig tyckes en snyftning). Oscar Stjerne. För en röst med piano.
Vår blick mot helga berget går. Variationer och fuga över en koral av Otto Olsson. En orgelkomposition. 1937.
Vår Gud är oss en väldig borg. Orgelkoral. 1940.
Våren flyktar. J.L. Runeberg. För en röst till piano. 1917.
Våren flyktar. J.L. Runeberg. För en röst med piano. 1917; omarbetad 1919.
Vårt är landet (Ej med stora ord). Prins Wilhelm. [För röst och piano]
"Världens Frälsare kom här." En julpartita för orgel. 1939.
"Ära ske Herren" Introduktion och orgelkoral Se Tre orgelkompositioner
Åh, jag är trött... Oscar Stjerne. För en röst till piano. 1913.
Önskan (O, att få gå). Jeanna Oterdahl. För en röst med piano. 1921.
Skisser m m

Tryck och ljuskopior

Fru Sol och herr Regn. Ett litet sångspel om ett väderlekshus. Tonsatt för två soloröster, unison barnkör och piano. Part. [2 ex. samt transparang]
Kantat vid De ungas förbunds femtioårsjubileum 1902–1952. Text av Hilding Nordesson. Tonsatt för sopran- och barytonsolo, blandad kör, talkör, stråkar, orgel och piano. Part.
Lova vill jag Herran, Herran. Orgelkoral. 1953. [Med transparang]
"Med Jesus fram". Liten koralpartita för orgel. 1953. [Med transparang]

Verk av andra i autograf

Elgenmark, O., Liten festmusik (Bröllopsmusik) för orgel. 1960.
Morén, J., Vid jul 1918 (Till jord som låg i natt). För blandad kör a capella. Ord och musik af John Morén.

 

Förteckningen upprättad i september 1989 av Anna Lena Holm