Elektronmusik

I biblioteket finns en stor mängd arkiv och samlingar efter personer, föreningar och institutioner som verkat på musikens och teaterns område. Observera att ytterligare handskriftsmaterial som inte ingår i dessa arkiv och samlingar finns att söka via bibliotekets not- och brevkataloger. Kontakta Raritetssamlingarna för att beställa fram arkivmaterial, köpa kopior eller få hjälp att hitta i samlingarna.

Inledning

Elektronmusiksamlingen består huvudsakligen av program och klipp rörande tonsättare av elektronmusik samt broschyrer över elektroniska musikinstrument. Den har sammanbragts av Olle Olsson vid musikvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet.

Samlingen inkom som gåva 1990. Den är uppställd i bibliotekets arkivdepå i Gäddviken där den är fritt tillgängligt för forskning.

Ladda ner arkivförteckningen som pdf

Innehåll

I Personer

Serien innehåller klipp och program ordnade på person. Även enstaka brev och manuskript.

Vol 1

Adrin, Olle, se Nilsson, Leo
Appleton, Jon
Bark, Jan, se Morthenson, Jan W., se Rabe, Folke
Bjelkeborn, Thomas Blomdahl, Karl- Birger Bodin, Lars-Gunnar Broman, Sten
Börtz, Daniel
Cage, John
Chion, Michel
Dal Farra, Ricardo
Dodge, Charles
Eimert, Herbert
Eliasson, Anders
Enström, Rolf
Eriksson, Åke
Hambraeus, Bengt
Hanson, Sten
Hellström, Sten-Olof
Hillborg, Anders
Hodell, Åke
Johnson, Bengt Emil
Karkoff, Ingvar
Kupper, Leo
Laaban, Ilmar
Lindblad, Rune
Lindgren, Pär
Lundsten, Ralph, se Nilsson, Leo
Mandolini, Ricardo
Mellnäs, Arne
Morthenson, Jan W.
Mowitz, Ira J.
Parmerud, Åke
Rabe, Folke
Rehnqvist, Karin
Risset, Jean-Claude
Settels, Roberta
Smalley, Denis
Ungvary, Tamas
Varèse, Edgard
Wiggen, Knut
Zivkovic, Zagorka
Zwedberg, Tommy

Vol 2

Nilsson, Leo

II Institutioner

Vol 1

Diverse handlingar rörande olika institutioner, protokoll, broschyrer, affischer, enstaka klipp:

ABF-studion i Stockholm
Ars Nova i Malmö
Biskops-Arnö/Nordens folkhögskola, Sommarmusik
Dansk elektronmusik-selskab
Dartmouth College Bregman Electronic Music studio
Elektronmusikstudion EMS
Fylkingen
Holstebro elektronmusikstudio
Int. Confederation for Electroacoustic Music (ICEM)
Kungl. Musikaliska akademien (EAM-nämnden)
Regionmusiken Ystad, Hörningen
Rikskonserter, lektörsgruppen

III Festivaler och konserter

Innehåller program och klipp

Vol 1

Elektronmusikfestivalen Landskrona
Elektronmusikfestivalen Skinnskatteberg
Elektronmusikfestivalen Stockholm
Svensk musikvår
Svenska konsert- och festivalprogram
Utländska konsert- och festivalprogram

Häri även serierna VI och VII.

IV Musikinstrument

Broschyrer och kataloger från olika tillverkare av elektroniska musikinstrument. Ordnade alfabetiskt på tillverkarens namn.

Vol 1

A-Ö

V Klipp

Klipp ingår även i serierna I, II och III. Vol 1   1953-1981 spr.å.

Vol 2

1982-1985

VI Ljudupptagningar

-    Tre memoarprogram gfrån radions P2 1962: 19/3, 4/4, 20/4.

Sten Broman berättar om 20-talets musikliv. Studier i musikens efterkrigs-Europa. På magnetofontråd.

Förvaras i vol III:1.

VII Övriga handlingar

-    Schwedische Musik einst und heute
Music from Denmark, Norway and Sweden: The young generations
Konferenser och seminarier: program
Remissvar elektronmusikutredningen 1977

Förvaras i vol III:1.

 

Förteckningen upprättad i april 2011 av Inger Enquist och Pär Johansson