Daniel Fryklund

I biblioteket finns en stor mängd arkiv och samlingar efter personer, föreningar och institutioner som verkat på musikens och teaterns område. Observera att ytterligare handskriftsmaterial som inte ingår i dessa arkiv och samlingar finns att söka via bibliotekets not- och brevkataloger. Kontakta Raritetssamlingarna för att beställa fram arkivmaterial, köpa kopior eller få hjälp att hitta i samlingarna.

A. Personarkiv

Volym 1: Ms: Instrument
Volym 2: Ms: Övrigt
Volym 3: Ms: Marseljäsen
Volym 4: Ms: Marseljäsen: Katalog
Volym 5: Ms: Marseljäsen: Korrespondens, inköp, klipp
Volym 6: Ms: Anteckningsböcker A-H
Volym 7: Brev, svenska: A-Fro Särskild brevkatalog finns
Volym 8: Brev, svenska: Fry-J
Volym 9: Brev, svenska : K-Norlén
Volym 10: Brev, svenska : Norlind
Volym 11: Brev, svenska: Ny-S
Volym 12: Brev, svenska: T-Ö samt anonyma
Volym 13: Brev, utländska: A-E
Volym 14: Brev, utländska: F-M
Volym 15: Brev, utländska: N-Z
Volym 16: Brev från institutioner, myndigheter etc., svenska och utländska
Volym 17: Personliga handlingar
Volym 18: Strödda handlingar; Fryklunds ex libris
Volym 19: Vykortsalbum
Volym 20: Gästböcker
Volym 21: Telegram: 50-, 55-, 60-årsdagen
Volym 22: Telegram: 65-. 70-, 75-, 80-årsdagen samt strödda telegram
Volym 23: Fotografier av samlingarna
Volym 24: Fotografier av samlingarna samt fotoalbum
Volym 25: Fotoalbum
Volym 26: Fotografier
Volym 27: Fotografier och teckningar
Volym 28: Klipp

B. Samlingar

Brev, svenska och utländska Särskild brevkatalog finns
Handlingar om musik m.m.
August Bournonville, innehåll se Bilaga 1
Marseljäsen Särskild kortkatalog finns
Jenny Lind
Christina Nilsson
H.R. Willmers efterlämnade samlingar
Etiketter: Instrumentmakare, tändstickor
Ex libris
Frimärken

C. Musikaliesamling i Musik- och teaterbiblioteket

Särskild förteckning finns i biblioteket

Bilaga 1

Daniel Fryklunds Bournonvillesamling

Volym 1: Nr 1-140 Tryckt katalog finns över Volym 1-6
Volym 2: Nr 141-185
Volym 3: Nr 186-210
Volym 4: Nr 211-240
Volym 5: Nr 241-342
Volym 6: Nr 343-356
Volym 7: Klipp av Bournonville 1837-1869
Volym 8: Klipp av Bournonville1870-1879, 1938
Volym 9: Klipp om Bournonville 1816-1857
Volym 10: Klipp om Bournonville. 1858-1899
Volym 11: Klipp om Bournonville 1900-1921
Volym 12: Klipp om Bournonville 1922-1950
Volym 13: Klipp om Bournonville. odaterat
Volym 14: Klipp: Balettrecensioner A-D
Volym 15: Klipp: Balettrecensioner . E-M
Volym 16 :Klipp: Balettrecensioner  N-Ö

Innehållet i de sex första volymerna är ordnat enligt Fryklunds tryckta katalog August Bournonville. Hälsingborg 1929.

Förteckningen upprättad i juni 2004 av Inger Enquist.