Birgitta Nordenfelt

I biblioteket finns en stor mängd arkiv och samlingar efter personer, föreningar och institutioner som verkat på musikens och teaterns område. Observera att ytterligare handskriftsmaterial som inte ingår i dessa arkiv och samlingar finns att söka via bibliotekets not- och brevkataloger. Kontakta Raritetssamlingarna för att beställa fram arkivmaterial, köpa kopior eller få hjälp att hitta i samlingarna.

Gåva 1995/4

Musikalier, ljuskopior eller (tryck)

Om ej annat anges

Allgén, K.-T., Preludium. 1949. [För stråkkvartett?. Med: Gigue for Jones. 1949 / Sven Eric Johanson]. 3 st.: vl1, vla, vlc.
Blomdahl, K.-B., Kvartett nr 2 för 2 violiner, viola och violoncello. 1948. Part.
Blomdahl, K.-B., Liten stråkkvartett. 1950. Part. + st.
Blomdahl, K.-B., Litet preludium för stråkkvartett. 1950. St. [vl2 saknas]
Bucht, G., Fyra pianostycken. Op. 3. [Innehåll: Hommage à Carl Nielsen ; Terser ; Nocturne ; Hommage à Bartok]
Bäck, S-E., Blinka lilla stjärna [melodist., med variationer]. Autogr.
Bäck, S-E. Dong ; Dripp ; Dolor. Autogr.
Bäck, S-E., Four fragments. [Innehåll: I. Var och en ; II. Kraftlöst står natten ; III. O kära ; IV. saknas] [För sopran och piano] Autogr.(fotokopia)
Bäck, S-E., Gaffeln och skeden. [Särtr. ur tidskrift?]
Bäck, S-E., Kattresan av Arosenius. "Concerto per bambini". Sång, block- flöjter, violin o slagverk. Instrumentalst. i autogr.
Bäck, S-E., Kattresan av Ivar Arosenius. "Concerto per bambini". Kompo- nerad för unison barnkör, 2 blockflöjter <sopr. o alt>, violin och slagverk. 1952.
Bäck, S-E., Kattresan. Ivar Arosenius. Concerto per bambini. Part. (Wilh. Hansen)
Bäck, S-E., "Kväll med upplösning...". Text Bengt Emil. [För röst och piano] Autogr.
Bäck, S-E., Musik till dans <1951> komponerad för 2 pianon.
Bäck, S-E., Månen kysste rosen (Och månen kysste rosen). Josefsson. [Endast sångst.; komplett?] Autogr.(fotokopia)
Bäck, S-E., Nocturne. Marionettpantomim. 1953. [För 3blockfl., vl, luta, vla da gamba och slagverk]. Part. + 11 st. [vl och gamba saknas]
Bäck, S-E., Nocturne. Marionettpantomim. För dockteater med Mikael Meschke. 2 st. i autogr. [vla da gamba, slagverk]
Bäck, S-E., [Orestien] Musik till Orestien. Part.
Bäck, S-E., Professorns ofullbordade. Fem gester för piano. Autogr.(foto- kopia)
Bäck, S-E., Pälsmössan. 1967. [För talsång och slagverk]. Part.
Bäck, S-E., [Fem stycken för barn. 5 ark, 750 x 1010 mm., i grafisk notation, tecknade av Cecilia Jacobsson och Anna Axelson] Förvaras i rulle. Se även i Nordenfelt, B., Musik för barn
Bäck, S-E., Svit för piano. 1949.
Bäck, S-E., Ur Johannes 3 (Ty så älskade Gud världen). Komp. för blandad kör med beledsagning av 3 träblåsare o 3 stråkar. Körpart.
Bäck, S-E., Visa (När Gud andas blir det blommor). Text: barnvers av Jarl Hemmer. [För sopran/flöjt och piano] Autogr.(fotokopia)
Chini, A., Stenar, blommor, ljud. [För talkör med solo, fl, vl, gitarr och slagverk]. Körpart., instrumentalpart. samt 2 st. i autogr.
Eklund, H., Småprat för flöjt och klarinett. 1965. Part.
Frumerie, G. de, Kadens till Beethovens c-mollkonsert. 1942.
Høffding, F., Da solen blev forkølet. Arne Ungermann. Svensk tekst: Ingeborg Nordenfelt. Part. + körpart. Härtill 2 brev (3 och 9 november 1948)
Høffding, F., Julkantate (Maria sad på hö og strå). Tekst: N.F.S. Grundtvig. Besætning: Sole-barnestemme, börnekor, 2 blokflöjter, 1 (2) metallofoner. 1,2 og 3 violin + cello. Part. + körpart.
Høffding, F., Kantate ved Musikpædagogisk Forenings 50-Aars-Jubileum 1948. Tekst: Sigfred Pedersen og Christy Bentzon. [För bl kör, piano 4 h, fl och stråkar]. Part. + 3 st. (piano, vla, vlc) i ms., samt körpart. + 5 stråkst.
Høffding, F., Let om Hjertet. [För piano] Autogr.
Høffding, F., Let paa Taa. [För piano] Autogr.
Johanson, S.E., En dag. Pianostycke för de minsta. 1971. Autogr. [blyerts]
Johanson, S.E., Gigue for Jones Se Allgén, K.-T.
Johanson, S.E., Serenad. [För stråkkvartett?] 3 st. i autogr.: vl1, vla, vlc.
Johanson, S.E., Vårvisa (Bort med höga ting). Olof von Dalin. 1955. [För bl kör] Part. (Sveriges körförbunds förl.)
Karkoff, M., "Kasper dansar" och 12 andra pianominiatyrer. Op. 5a 1952. [Även tysk titel]
Larsson, G., [4 små stycken för 2 melodiinstrument?] Autogr.
Larsson, G., [Musiketnologiska exempel?:] 1. Wedda ; 2. Hopi ; 3. Yamana ; 4. Uitoto ; 5. Samoa ; 6. Tahiti : 7. Arhuaco ; [8. Ryssland] Autogr.
Lidholm, I., Sex småstycken för piano. 1948. Några även i autogr.
Lohr, I., Leitfaden für den Blockflöten-Unterricht auf Grund der Solmisation.
Nordenfelt, B., Musik för barn (minimondo 2). Bäck, Börtz, Maros, Mellnäs. Kompendium för NMPU-kongressen i Trondheim 1974. (Nordiska musikförl.)
Printz, F., Liten dockvals för 6 små händer. 1951. [För piano] Autogr.
Printz, F., Små stycken för sopran och altflöjt. 1954. Part. + 1 st. i autogr.
Sæverud, H., Sonatina. Op. 30 A.I. [För klarinett i A och vl] Part.
Sæverud, H., Sonatina. Op. 29.II. [För 2 melodiinstrument?] Part. [ofullbordat], ms.
Sæverud, H., Tvillingarna i skogen. [För 2 melodiinstrument?] Part., ms.
Thommesen, O.A., Barnemat. Part. [def.] + st.
Werle, L.J., Smultronvisa. (Nordiska musikförl.)
Wirkander, B.-S., Sluta cirkel och Kalle Kluring. Musik för barn. Verkbesättn.: fl, bl.fl, xyl, mandolin, piano, vl., vc, slagverk och röster. 1975. Part.

Program, m m

 

Förteckningen upprättad i september 1995 av Anna Lena Holm