Amanda Maier

I biblioteket finns en stor mängd arkiv och samlingar efter personer, föreningar och institutioner som verkat på musikens och teaterns område. Observera att ytterligare handskriftsmaterial som inte ingår i dessa arkiv och samlingar finns att söka via bibliotekets not- och brevkataloger. Kontakta Raritetssamlingarna för att beställa fram arkivmaterial, köpa kopior eller få hjälp att hitta i samlingarna.

Amanda Meier, gift Röntgen (19/2 1853–15/7 1894 enligt Sohlex, 20/2 1854–15/6 1894 enligt gravstenen, född 20/2 1853 enligt Födelse- och dopboken, död 15/6 1894 enligt samtida dokument.)

Deposition 1997/7 med tilläggsaccession 1998/7(*)

Autografer

[Konsert, violin, orkester, d-moll] Concerto für Violine mit Begleitung des Orchesters. 1875. Part. + klav. + solost.

[Kvartett, piano, stråkar, e-moll] Quartett für Clavier, Violine, Bratsche und Cello. 1891. Part.

[Kvartett, stråkar, A-dur]. Part.; sats 1 saknas. Härtill en kvartettsats i A-dur, part.-fragment, i annat pappersformat = sats 1?

[25] Preludier. 1869. [För piano]

Den sjuka flickans sång (Tysta minne). Wirsén. 1878. [För röst och piano]

[Sechs Stücke für Clavier und Violine. Delar]. 1878. Part., paginerat fragment; s. 13-14: Slutet av nr III i trycket ; S. 21-57: S. 21 omfattar slutet på stycke i F-dur, ej i tr. (även separat ex.) därefter följer "Nr 5" [= nr V i tr.], Nr 6 [= nr IV], Nr 7 och 8 [ej i tr.], Nr 9 [= nr VI]

Ungt mod (Fins ej lots?). 1878. [För röst och piano]

Aftonklockan [för röst och piano, 1878, tx Wirsén] och Sången [för röst och piano, 1878, tx Wirsén]. Tilläggsaccession 2013.

Tryck

5 December 1880. St Nicolas-Schwank aus Amsterdam ... Julius Röntgen und Amanda Röntgen, geb. Maier ... [Saml. innehållande 10 nr, den sista arr. av A.M.: "Allt under himmelens fäste". Schwedeische Volksmelodie für Violoncell [och piano].] Fotokopia

Dagböcker*

6 volymer daterade 1865–66, 1875, 1877, 1878, 1879, 1880.

Diverse

Färgfotografier:
Amanda Maiers gravsten
Porträtt av äldre man i rullstol
Foto av konstverk föreställande man vid skrivbord

Avskrift:
Haslinger, T., Sonatine [C-dur, för piano]. Blyerts

Blyertsskiss

Undervisningsintyg

Forskningsmaterial i kopior, foton av graven m.m.

 

Förteckningen upprättad i juli 1997 och mars 1999 av Anna Lena Holm