Forskarstuderande

Forskarstuderande knutna till Musikverket.

Daniel Fredriksson

Daniel Fredriksson är doktorand i musiketnologi vid Umeå universitet och arbetar med avhandlingsprojektet Regionalisering av musik – sammanlänkandet av administrativa och kulturella gränser. Studien granskar de senaste årens kulturpolitiska förändringar, från ett centralt organiserat kulturstöd till en kulturpolitik som betonar regionernas och landstingens roller. Projektet är ett samarbete mellan Musikverket och Umeå universitet inom ramen för Umeå universitets företagsforskarskola. 

Mer information

Madeleine Modin

Madeleine Modin är doktorand i musikvetenskap på Institutionen för musik- och teatervetenskap vid Stockholms universitet och var knuten till Svenskt visarkivs forskningsprojekt Mixa eller maxa. Hennes avhandlingsarbete handlar om Scenkonstmuseets instrumentsamlingar och om de syften och ideologier som motiverat samlingarnas tillkomst och användning.