Viktiga dokument

Musikverkets instruktion

Musikverkets bidragsförordning

Musikverkets regleringsbrev 2018

Musikverkets jämställdhetsuppdrag

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2011

Musikverkets policy rörande mutor, jäv och extern representation

Barn- och ungdomspolicy

Musikverket – där scenkonsten möter kulturarvet

Musikverket – en mötesplats för scenkonst och kulturarv

Musikverket – ett nytt konstverk tar plats på scen