Foto: Miki Anagrius

Så funkar upphovsrätten hos Musikverket

Varför kan vi ge dig kopior på en del verk men inte andra? Hur kan man ta del av material om man inte kan komma till Musikverkets lokaler? Vi förklarar vad upphovsrättslagen innebär för vår verksamhet. Upphovsrätten finns för att säkerställa att upphovspersonerna bakom konstnärliga verk ska kunna bestämma över hur verken används och att de har rätt till ersättning. Det kan vara invecklat och inte alltid helt självklart vad som gäller. Besökare och användare frågar ofta varför vi på Musikverket i vissa fall kan och i andra fall inte kan lämna ut material från våra arkiv och Musik- och teaterbiblioteket. Här förklarar vi vad upphovrättslagen innebär för vår verksamhet.

Bara för eget privat bruk

Alla har rätt att kopiera till exempel noter och pjäsmanus för sitt eget privata bruk. När det gäller inspelningar som Musikverket har rättigheter till kan kopia beställas. Privatpersoner kan komma till ett arkiv eller bibliotek och själv kopiera material på plats. Även personal på arkivet eller biblioteket kan hjälpa till att kopiera material åt en privatperson, förutsatt att det sker i bibliotekets lokaler och på begäran av personen. Arkivet eller biblioteket får däremot inte sprida det kopierade materialet genom att skicka det per post eller via e-post. Handlar det däremot om papperskopior som arkivet eller biblioteket själva har tagit fram i exempelvis bevarandesyfte av enskilda artiklar i tidningar och tidskrifter, kortare avsnitt ur en notskrift eller en bok eller av annat material som inte bör lämnas ut i original, får dessa kopior även spridas till lånesökare som begär det. Användning av kopian får sedan bara ske för privata bruk. Alla bibliotek i Sverige kan göra fjärrlån, det vill säga beställa material som skickas från ett annat bibliotek. Behöver en privatperson kopior från Musikverket kan vi skicka en digital kopia till ditt närmaste bibliotek, så att du sedan själv kan skriva ut det eller be personalen att göra det åt dig.

Fritt efter 70 år

Upphovsrätten gäller fram till 70 år efter det år då upphovspersonen dog. Det finns andra så kallade närstående rättigheter som gäller exempelvis producenter, förlag och dokumentationsinspelningar. Dessa rättigheter gäller 50 år från det år då en bok/skiva gavs ut eller inspelningstillfället ägde rum. Har det gått längre tid har det upphovsrättsliga skyddet upphört och då är materialet fritt att kopieras och användas. Upphovsrättslagen skyddar upphovspersonens exklusiva rätt till sitt verk så att vem som helst inte kan sprida det hur som helst. Genom inskränkningar i upphovspersonens rätt får sedan kopiering ske för privat bruk som beskrivs ovan, vilket gör att alla ändå kan ta del av utgivna verk. Här kan du själv läsa i upphovsrättslagen.

Kommentarsfunktionen är stängd